Приміська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Меню сайту
Банер
Національна гаряча лінія Національна гаряча лінія
Категорії розділу
Мої статті [38]
Наше опитування
Чи потрібні електронні підручники в школі?
Всього відповідей: 52
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Головна » Статті » Мої статті

Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти

Вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

Перелік документів, що підтверджують відповідність закладу освіти вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

41. Здобувач ліцензії (ліцензіат) разом із заявою про отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності) (додаток 28) подає такі документи:

1) копії установчих документів юридичної особи (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

2) копії документів, що засвідчують право власності чи користування основними засобами для здійснення навчально-виховного процесу на строк, необхідний для завершення повного циклу освітньої діяльності;

3) копії документів про відповідність приміщень та матеріально-технічної бази санітарним нормам, вимогам правил пожежної безпеки, нормам з охорони праці;

4) відомості про кількісні та якісні показники кадрового і матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідного для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (додатки 29 і 30);

5) відомості про навчально-методичне та інформаційне забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, необхідне для виконання державного стандарту освіти відповідного рівня (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу) (додаток 31);

6) копія документа, що засвідчує рівень освіти і кваліфікації керівника закладу освіти (документа про вищу освіту) (крім розширення провадження освітньої діяльності в разі збільшення ліцензованого обсягу);

7) опис документів, що подаються для отримання ліцензії (розширення провадження освітньої діяльності), у двох екземплярах (додатки 32 і 33).

Кадрові вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

42. Заклад освіти має бути забезпечений педагогічними кадрами відповідно до робочого навчального плану, норм тижневого педагогічного навантаження в межах штатного розпису, затвердженого засновником (власником) такого закладу.

Допускається наявність вакантних посад не більш як 5 відсотків загальної чисельності педагогічних працівників згідно із штатним розписом.

43. Фахова освіта педагогічних працівників повинна відповідати навчальним предметам (дисциплінам), що ними викладаються.

Відповідність спеціальності педагогічного працівника навчальному предмету (дисципліні) визначається його спеціальністю згідно з документом про вищу освіту або іншим документом, що підтверджує отриману кваліфікацію.

З метою профільного навчання та поглибленого вивчення окремих навчальних предметів (дисциплін) до провадження педагогічної діяльності у загальноосвітніх закладах освіти можуть залучатися науково-педагогічні працівники.

Педагогічні працівники, які мають документи про іноземну освіту, допускаються до провадження педагогічної діяльності після визначення здобутих в іноземних вищих навчальних закладах ступенів вищої освіти.

44. Заклад освіти створює умови для підвищення кваліфікації педагогічних працівників і контролює процес її підвищення.

45. Кожен працівник закладу освіти повинен мати особисту медичну книжку та проходити обов’язкові профілактичні медичні огляди.

Технологічні вимоги щодо забезпечення провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

46. До матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти для виконання державного стандарту освіти певного рівня повинен бути забезпечений площами та приміщеннями у достатній кількості для здійснення навчально-виховного процесу, спортивним майданчиком для проведення занять з фізичної культури, їдальнею та відповідати державним санітарним нормам і правилам утримання загальноосвітніх навчальних закладів;

2) майно закладу освіти повинно бути в його власності, в оперативному управлінні чи користуванні на правах оренди (майнового найму) з відображенням майнових відносин у даних бухгалтерського обліку;

3) строк дії договору оренди майна (майнового найму) повинен бути не меншим, ніж строк провадження освітньої діяльності за певним освітнім рівнем, що ліцензується;

4) заклад освіти повинен забезпечити доступність навчальних приміщень для маломобільних груп населення, зокрема безперешкодний доступ до будівлі, навчальних класів (груп) та іншої інфраструктури осіб, які відносяться до маломобільних груп населення, з урахуванням їх обмежень життєдіяльності, зумовлених станом здоров’я та віком.

47. До навчально-методичного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюються такі технологічні вимоги:

1) заклад освіти повинен мати усі документи, визначені нормативно-правовими актами з питань загальної середньої освіти;

2) заклад освіти повинен мати на кожного учня по одному примірнику підручника та навчального посібника з кожної навчальної дисципліни робочого навчального плану з грифом МОН (згідно з переліком підручників та навчальних посібників, рекомендованих до використання МОН) або забезпечити постійний доступ до електронної версії кожним учнем.

48. До інформаційного забезпечення освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти встановлюється вимога щодо наявності бібліотечного фонду закладу освіти, який повинен складатися з:

1) художньої літератури у достатній кількості для забезпечення виконання навчальних програм з української, зарубіжної літератури, літератури корінних народів та національних меншин відповідно до робочого навчального плану;

2) довідкової літератури:

словників перекладних - по одному примірнику на п’ять учнів (з кожної іноземної мови згідно з навчальним планом);

тлумачних, орфографічних словників, словників іншомовних слів (українською мовою) - п’ять примірників кожного виду словника.

Організаційні вимоги щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти

49. Здобувач ліцензії повинен відповідати вимогам щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти. Ліцензіат повинен дотримуватися вимог щодо провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти протягом усього періоду навчання.

50. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії оригіналів документів, копії яких подавалися органу ліцензування. У разі анулювання ліцензії або звуження провадження освітньої діяльності з певного освітнього рівня загальної середньої освіти, у певному місці її провадження зазначені документи зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

51. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій, які підтверджують достовірність даних, що зазначалися здобувачем ліцензії у документах, які подавалися органу ліцензування. Оригінали документів або їх паперові копії зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

52. Ліцензіат забезпечує зберігання протягом строку дії ліцензії електронних копій документів, що підтверджують здійснення оплати за видачу ліцензії. Оригінали документів зберігаються відповідно до встановленого для них строку зберігання, але не менше десяти років.

53. Ліцензіат забезпечує повідомлення органу ліцензування про зміну даних (у тому числі розширення, звуження провадження освітньої діяльності), зазначених у документах, що додавалися до заяви, двічі на рік до 1 лютого і 1 вересня за попередній період провадження освітньої діяльності.

54. Ліцензіат забезпечує провадження освітньої діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, поданих органу ліцензування.

55. Ліцензіат розробляє та протягом місяця з моменту початку провадження освітньої діяльності подає органу ліцензування порядок дій у разі позапланового припинення провадження ним освітньої діяльності загалом або за певними місцями її провадження (у зв’язку з неможливістю використання матеріально-технічної бази, виникненням форс-мажорних обставин тощо) та порядок відновлення провадження такої діяльності.

Ліцензіат повідомляє органу ліцензування про планове припинення провадження освітньої діяльності протягом п’яти робочих днів з моменту прийняття відповідного рішення, а також про заходи, що вживатимуться ним для забезпечення продовження навчання учнів в інших закладах освіти.

56. Ліцензіат забезпечує присутність керівника закладу освіти, його заступника або іншої уповноваженої особи під час проведення органом ліцензування в установленому законом порядку перевірки додержання ліцензіатом вимог цих Ліцензійних умов.

Категорія: Мої статті | Додав: school (19.01.2018)
Переглядів: 89 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Вхід на сайт
Пошук
Друзі сайту