Приміська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Меню сайту
Банер
Національна гаряча лінія Національна гаряча лінія
Категорії розділу
Відкриті уроки [0]
Відкриті уроки початкової школи
Наше опитування
Чи потрібні електронні підручники в школі?
Всього відповідей: 53
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0

Нормативно-правова база

з питань моніторингу якості освіти та зовнішнього незалежного оцінювання

 

ЗАКОНИ УКРАЇНИ

Закон України «Про освіту»

Закон України «Про загальну середню освіту»

 

УКАЗИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

Указ Президента України від 04.07.2005 №1013 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні»

Указ Президента України від 20.03.2008 №244 «Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні»

Указ Президента від 30.09.2010 №926 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного розвитку освіти в Україні»

 

ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.07.2015 №533 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31.12.2005 №1312 «Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 №289 «Про затвердження складу Міжвідомчої робочої групи з питань запровадження зовнішнього незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти»

Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 №222 «Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково-педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього незалежного оцінювання»

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 04.02.2016 №72-р «Деякі питання участі України у міжнародному дослідженні якості освіти РІSA-2018»

Нормативні документи Міністерства освіти і науки України

Наказ Міністерства освіти і науки України від 23.02.2016 №149 «Про організацію та проведення міжнародного дослідження якості освіти РІSA-2018 в Україні»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.02.2016 №94 «Про затвердження орієнтовних вимог до проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 03.02.2016 №77 «Про затвердження програм зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.01.2016 №20 «Про внесення змін до Положення про громадське спостереження за проведенням зовнішнього незалежного оцінювання навчальних досягнень випускників загальноосвітніх навчальних закладів»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1278 «Про затвердження Порядку реєстрації осіб для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 18.12.2015 №1320 «Про апробацію нового формату завдань для сертифікаційних робіт зовнішнього незалежного оцінювання з іноземних мов»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277 «Про затвердження Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 05.11.2015 №1143 «Про затвердження Календарного плану підготовки та проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 26.10.2015 №1108 «Про підготовку до проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 15.10.2015 №1085 «Про затвердження Умов прийому на навчання до вищих навчальних закладів України в 2016 році», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.11.2015 № 1351/27796

Наказ Міністерства освіти і науки України від 08.10.2015 №1050 «Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 №940»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 16.09.2015 №940 «Про проведення державної підсумкової атестації учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти у 2015/2016 навчальному році»

Наказ Міністерства освіти і науки України від 14.09.2015 №923 «Деякі питання проведення в 2016 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»

Лист Міністерства освіти і науки України від 06.11.2015 №1/9-535 щодо визначення рівня розвитку дитини старшого дошкільного віку за допомогою кваліметричної моделі

 

Затверджено

на засіданні педагогічної ради

Менжинської ЗОШ І-ІІІ ступенів

 від 31.08.2015 р. протокол № 1

 

 

 

Положення 

про внутрішній моніторинг 

у загальноосвітньому навчальному закладі

 

1.Загальні положення

 

1.1. Положення про внутрішній моніторинг у загальноосвітньому навчальному закладі (далі - Положення) розроблено у відповідності до вимог Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, Національної доктрини розвитку освіти України, Указу Президента України №1013/2005 від 04.07.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні”, постанов Кабінету Міністрів України №1095 від 25.08.2004 р. “Деякі питання запровадження зовнішнього оцінювання та моніторингу якості освіти”, №1312 від 31.12.2005 р. “Про невідкладні заходи щодо запровадження зовнішнього незалежного оцінювання і моніторингу якості освіти” та спрямоване на підвищення якості освіти, активізацію й удосконалення діяльності навчальних закладів.

1.2. Положення поширюється на всіх працівників загальноосвітнього навчального закладу та учасників навчально-виховного процесу (далі – НВП). 

1.3. Внутрішній моніторинг діяльності навчальних закладів є складовою частиною системи освітнього моніторингу, яка передбачає збирання, оброблення, зберігання і розповсюдження інформації про стан освіти, прогнозування на підставі об’єктивних даних динаміки і основних тенденцій її розвитку, розроблення науково обґрунтованих рекомендацій для прийняття управлінських рішень стосовно підвищення якості надання освітніх послуг закладом та ефективності функціонування освітньої галузі в цілому. 

1.4. Положення визначає єдину систему здійснення внутрішнього моніторингу, а також обов’язки керівників щодо забезпечення системного підходу до організації збору, збереження, обробки і розповсюдження інформації.

 1.5. Положення узгоджується з міськими (районними) методичними Центрами (кабінетами), методичною радою та профспілковим комітетом закладу, затверджується на засіданні педагогічної ради школи.

 1.6. Заклад у своїй діяльності керується чинним законодавством, нормативно-правовими актами з питань організації НВП та цим Положенням.

 

2.   Завдання, мета та напрями моніторингу

 

2.1. Основними завданнями моніторингу є:

 • визначення якості навчальних досягнень учнів, рівня їхньої соціалізації; 
 • сприяння підвищенню якості ЗСО;
 • вивчення зв’язку між успішністю учнів і соціальними умовами їхнього життя, результатами роботи педагогів, рівнем соціального захисту, моральними цінностями, потребами особистості та держави;
 • оцінювання якості кадрового, навчально-методичного, матеріальнотехнічного, лабораторного, ресурсного забезпечення навчального закладу;
 • створення необхідних умов для творчої діяльності учасників НВП, реалізації особистісно зорієнтованої системи освіти, адаптованої до рівнів і особливостей розвитку учнів;
 • впровадження освітніх інновацій, сучасних інформаційних технологій для оновлення змісту освіти та форми організації НВП.

2.2. Мета внутрішнього моніторингу:

 • визначення результативності навчання та виховання учнів;
 • перевірка відповідності змісту освіти сучасним вимогам суспільства;
 • визначення ефективності використання ресурсів;
 • створення сприятливих умов для виявлення і підготовки здібної та обдарованої молоді;
 • виявлення та підтримка творчих педагогів, підняття їх престижу;
 • удосконалення педагогічних технологій;
 • проведення порівняльного аналізу діяльності класних колективів, учнів та встановлення рейтингу;
 • удосконалення діяльності навчального закладу, вироблення та коригування управлінських рішень;
 • планування та прогнозування розвитку навчального закладу;           - визначення позитивного іміджу, престижності та конкурентно спроможності навчального закладу.

2.3. Напрями моніторингу:

 • моніторинг узгодження управління (якщо школа відповідає певним стандартам в освіті, автоматично забезпечується адекватний рівень її діяльності);
 • діагностичний моніторинг (визначення рівня академічних навичок учнів незалежно від їх особистості);
 • моніторинг діяльності (включає заміри “входу” і “виходу “системи);  - статичний моніторинг (надає можливість одночасно зняти показники за одним або кількома напрямами діяльності школи, порівняти отриманий результат з нормативом і визначити відхилення від стандарту, здійснити аналіз і прийняти управлінське рішення);
 • динамічний моніторинг (багаторазовий замір певних характеристик під час всього циклу діяльності);
 • психологічний моніторинг (постійне відстеження певних особливостей у ході навчальної діяльності);
 • внутрішній моніторинг ефективності (спостереження за динамікою становлення колективу, прогнозування проблем, які можуть з’явитися у майбутньому);
 • моніторинг освітніх систем (оцінювання стану системи, в якій відбуваються зміни, з подальшим прийняттям управлінського рішення);
 • педагогічний          моніторинг         (супровідний       контроль    та      поточне

коригування взаємодії вчителя й учня в організації і здійснення НВП);

 • освітній моніторинг (супровідне оцінювання і поточна регуляція будь-якого процесу в освіті );
 • учнівський моніторинг (комплекс психолого-педагогічних процедур, які супроводжують процес засвоєння учнями знань, сприяють виробленню нової інформації, необхідної для спрямування дій на досягнення навчальної мети);
 • моніторинг загальноосвітньої підготовки учнів (систематичне відстеження досягнення державних вимог підготовки учнів за основними навчальними дисциплінами);
 • змістовний (особистісно орієнтований) моніторинг (динаміка особистісного розвитку);
 • моніторинг результативності НВП (показує загальну картину дій усіх факторів, що впливають на навчання та виховання і визначає напрями, які потребують більш детального дослідження).

2.4. Складові моніторингу:

 • чітке визначення об’єкта дослідження;
 • задання параметрів розвитку об’єкта;
 • критерії оцінювання параметрів;
 • технології проведення досліджень;
 • науково-методичні матеріали, які спрямовані на отримання кінцевого результату.

2.5. Вимоги щодо здійснення ефективного внутрішнього моніторингу:

 • вимірність і застосування стандартів і норм ( вони повинні бути якісно й кількісно визначені, придатні для практичного використання);  - можливість та реальність дотримання і виконання ( узгодженість з

можливостями, врахування її складових частин або елементів);

 • наявність інструментарію;
 • використання досвіду та спирання на аналіз поточного стану діяльності навчального закладу;
 • наявність технологій інтерпретації фактичних результатів діяльності;  - попередження абсолютизації й перебільшення ролі різних нормативних вимог.

2.6. Критерії щодо здійснення внутрішнього моніторингу:

 • об’єктивність з метою максимального уникнення суб’єктивних оцінок, врахування всіх результатів (позитивних і негативних), створення рівних умов для всіх учасників НВП;
 • валідність для повної і всебічної відповідальності пропонованих контрольних завдань змісту досліджуваного матеріалу, чіткість критеріїв виміру та оцінки, можливість підтвердження позитивних і негативних результатів, які отримуються різними способами контролю;
 • надійність результатів, що отримуються при повторному контролі, який проводять інші особи;
 • врахування    психолого-педагогічних        особливостей      передбачає

диференціацію контрольних та діагностичних завдань;

 • систематичність у проведенні етапів і видів досліджень у певній послідовності та за відповідною системою;
 • гуманістична спрямованість з метою створення умов доброзичливості, довіри, поваги до особистості, позитивного емоційного клімату.

2.7. Результати моніторингу мають тільки стимулюючий характер для змін певної діяльності.

 

3.   Порядок проведення моніторингу

 

3.1. Організація роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на голову творчої групи школи.

3.2. Робота з проведення внутрішнього моніторингу здійснюється творчою групою школи.

3.3. Загальне керівництво щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на адміністрацію школи.

3.4. Педагог має можливість обрати один із запропонованих видів моніторингу.

3.5. Моніторингові дослідження вчитель координує та узгоджує з керівником методичного об’єднання, головою творчої групи, адміністрацією школи.

3.6. Для проведення моніторингових досліджень використовуються тільки затверджені технології (інструментарії).

3.7. Педагогічні працівники несуть відповідальність за дотримання критеріїв здійснення моніторингу, зазначених у даному Положенні (п. 2.6.) протягом всієї своєї діяльності.

3.8. Керівник методичного об’єднання несе відповідальність (згідно п. 2.6. даного Положення) за дотримання критеріїв здійснення моніторингу на рівні свого методичного об’єднання.

3.9. Результати моніторингових досліджень педагогів узагальнюються за формою, затвердженою педагогічною радою та погодженою методичним об‘єднанням.

3.10. Узагальнення моніторингових досліджень на рівні школи проводить творча група.

3.11. Аналіз та обговорення підсумків моніторингових досліджень проводиться щороку на засіданнях методичних об’єднань вчителів- предметників, педагогічної ради школи.

3.12. Матеріали моніторингових досліджень зберігаються протягом року, а  підсумкові - протягом навчання учнів, з якими проводився моніторинг.

3.13. Моніторингові дослідження можуть проводитися з учнями, педагогічними працівниками школи, за згодою Ради школи – з батьками та громадськістю.

3.14. Моніторинг може проводитись як під час навчально-виховного процесу, так і в позаурочний час.

3.15. Проведення моніторингових досліджень здійснюється у 3 етапи:

І етап - підготовчий, передбачає постановку мети, визначення об’єкта спостереження, встановлення термінів проведення моніторингу, вивчення відповідної літератури, підбір інструментарію.

ІІ етап - практичний: збір інформації через проведення співбесід, тестувань, анкетувань, відвідування уроків, проведення контрольних, тестових робіт, позакласних заходів.

ІІІ етап – аналітичний: аналіз і систематизація інформації, розробка рекомендацій та пропозицій, формування висновків.

 

4.   Відповідальність щодо здійснення внутрішнього моніторингу

 

4.1. Відповідальність за організацію роботи щодо здійснення внутрішнього моніторингу покладається на творчу групу навчального закладу.

4.2. Творча група школи:

 • забезпечує виконання покладених на неї завдань з питань здійснення внутрішнього моніторингу відповідно до Законів України “Про освіту”,  “Про загальну середню освіту“, нормативно-правових актів щодо організації навчально-виховного процесу, проводить внутрішній моніторинг, координує і контролює діяльність щодо забезпечення об’єктивності, валідності, надійності, врахування психолого-педагогічних особливостей, систематичності, гуманістичної спрямованості;
 • проводить єдину науково-методичну політику з питань здійснення внутрішнього моніторингу, впровадження нових технологій діагностування, направлених на забезпечення синхронності процесів спостереження,  замірювання, отримання на цій основі знань про стан об’єкта з подальшим моделюванням, прогнозуванням та прийняттям відповідного управлінського рішення;
 • розробляє систему здійснення внутрішнього моніторингу, яка безпосередньо підпорядковується педагогічній раді;
 • забезпечує опрацювання та прийняття нових, перегляд і скасування попередніх методик щодо здійснення внутрішнього моніторингу, здійснює контроль за їх виконанням;
 • забезпечує функціонування системи внутрішнього моніторингу в школі;
 • веде облік моніторингових досліджень;
 • організовує підготовку та підвищення кваліфікації педагогічних працівників з питань здійснення моніторингових досліджень;
 • організовує і проводить наради, конференції, семінари, виставки з питань моніторингу;
 • здійснює постійний зв’язок з Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, міськими методичними Центрами, районними методичними службами з питань моніторингових досліджень;
 • бере участь у міжнародному співробітництві з питань моніторингових досліджень. 

План проведення внутрішнього моніторингу якості освіти  

(витя з річного плану роботи школи)

№ п/п

Зміст діяльності

Термін

Відповідальний

Узагальнення

Відмітка про виконання

ВЕРЕСЕНЬ

1

Ознайомлення з положенням про внутрішній моніторинг.

До 05.09

Творча група (ТГ)

Положення

 

2

Вивчання інструктивно-методичних матеріалів для забезпечення єдиного інформаційного простору в школі

І семестр

ТГ

Матеріали

 

3

Забезпечення всіх учасників моніторингу необхідним інструментарієм

До 08.09.

ТГ,

керівники МО

Інструментарій

 

4

Систематизація методичних матеріалів для проведення моніторингу якості освіти

Протягом місяця

ТГ

Матеріали

 

5

Проведення в системі моніторингу якості освіти учнів контролю їхніх навчальних досягнень :

 • вхідного з української мови ( 5,9 кл.);
 • вхідного з математики (5,9 кл.)

За графіком до 23.09.

 Адміністрація керівники МО

Роботи

 

6

Проведення діагностики стартового рівня навчальних досягнень у всіх класах з усіх предметів

ІІІ –ІV тиждень

Вчителі-предметники

Аналіз

 

7

Вивчення динаміки професійного рівня вчителів, що потребують постійної методичної допомоги

І тиждень

адміністрація

Рекомендації

 

8

Вивчення ефективності управлінських рішень щодо розв’язання питань :

 • шкільної адаптації першокласників ;
 • адаптації учнів до навчання в школі ІІ ступеня

Протягом місяця

адміністрація

Рекомендації

 

9

Проведення діагностичних процедур для :

 • вивчення особливостей і характеру адаптації дітей 1-х класів і анкетування батьків першокласників;
 • вивчення рівня і специфіки шкільної тривожності учнів 5 класу у період адаптації в середній ланці ;
 • вивчення шкільної мотивації учнів 5 класу;
 • вивчення інтелектуаль-ного розвитку та особливостей мотиваційної сфери учнів 10 класу

ІІІ –ІV тиждень

 

 

 

 

Заступники директора, класні керівники

Інформація, анкети

 

10

Обробка та інтерпретація результатів

Протягом місяця

Адміністрація

Рекомендації

 

11

Надання індивідуальних консультацій для педагогів і батьків з питань адаптації учнів

Протягом місяця

Адміністрація, вчителі

Рекомендації

 

12

Впровадження в навчальний процес самооцінки і взаємоконтролю навчальних  досягнень

І семестр

вчителі

Рекомендації

 

ЖОВТЕНЬ

1

Впровадження в управлінську  діяльність положення про внутрішній моніторинг і здійснення на його підставі збору, аналізу,поширення і збереження інформації

Протягом місяця

Адміністраці, ТГ

Інформація

 

2

Здійснення  моніторингу з метою вивчення  якості реалізації варіативної складової навчального плану

ІІ тиждень

 

 

 

Адміністрація

Результати

 

3

Прогнозування рівня  навчальних досягнень учнями разом з учителем

ІІІ тиждень

Вчителі

Рекомендації

 

4

Оцінювання методичної підготовленості вчителів за допомогою експертної оцінки результатів зрізів

Протягом року

Адміністрація, ТГ

Інформація

 

5

Вивчення педагогічної діяльності вчителів, що атестуються

Жовтень-травень

Атестаційна комісія

Інформація

 

6

Вивчення рівня і типу тривожності в учнів 10 класу  у період адаптації в старшій ланці

І тиждень

Класний керівник

Результати

 

7

Вивчення інтелектуального розвитку та особливості мотиваційної сфери учнів 5 класу

ІV тиждень

Класний керівник

Результати

 

8

Обробка та інтерпретація результатів психологічного моніторингу в 5 класі

Протягом місяця

Заступник з ВР

Рекомендації

 

9

Здійснення психологічного коментування класними керівниками і вчителями :

 • результатів моніторингу у 5 класі ;
 • результатів моніторингу в 10 класі.

ІV тиждень

Вчителі, кл.керівники

Рекомендації

 

10

Проведення профорієнтаційної діагностики учнів 9,11-х кл.

Протягом місяця

Кл.керівники,

Результати

 

ЛИСТОПАД

1

Виявлення ступеня оволодіння педагогами нових педагогічних технологій

Протягом місяця

Керівники МО, ТГ

Інформація

 

2

Вивчення відповідності диференціації та індивідуалізації навчання молодших школярів даним психолого-педагогічної діагностики

І тиждень

ЗДНВР

Інформація

 

3

Оволодіння вчителями усіма видами  самоаналізу

Листопад-травень

ТГ,

керівники МО

Інформація

 

4

Вивчення пізнавальних процесів у учнів 2 класу

ІІ тиждень

Класний керівник

Інформація

 

5

Діагностування обстеження учнів 2 класу

ІІІ тиждень

Класний керівник

Результат

 

6

Проведення корекційних заходів за результатами діагностики :

 • психологічна розвиваюча робота з першокласниками, що відчувають труднощі на етапі первинної адаптації ;
 • розвиток соціальної компетентності в учнів 5 класу з високим рівнем тривожності;

 

 

Листопад-лютий

 

 Листопад-березень

 

 

Класовод

 

 

Кл.керівники, вчителі

 

 

 

Інформація

 Рекомендації

 

 

 

7

Здійснення психологічного коментування класними керівниками  ти вчителями результатів вивчення психічних процесів учнів 2 класу

ІІІ тиждень

Кл..керівник

Рекомендації

 

8

Вивчення якості надання базової освіти з предметів

За графіком

адміністрація

Наказ

 

ГРУДЕНЬ

1

Вивчення ефективності функціонування освітньої системи школи

ІV тиждень

Адміністрація

Аналіз

 

2

Вивчення обдарованих учнів у молодшій шкільній ланці

Грудень-січень

Вчителі

Банк даних

 

3

Проведення корекційних заходів за результатами діагностики уваги учнів 2класу

Грудень-травень

Вчителі

Інформація

 

4

Проведення в системі моніторингу якості освіти учнів контролю їхніх навчальних досягнень на кінець І семестру :

 • з укр. мови (3-11 кл.)
 • з математики (3-11 кл.)
 • з зарубіжної літератури ( 6-11 кл.)

 

 

 

За графіком

ІІ-ІІІ тиждень

 

 

 Адміністрація

вчителі

 

 

Наказ

 

СІЧЕНЬ

1

Проведення ділової гри “Шкільний моніторинг” з метою оволодіння методикою моніторингових процедур 

І тиждень

ТГ,

Заступник директора з НВР

Матеріали

 

2

Розробка системи обліку особистих досягнень учнів в урочній і позаурочній діяльності за предметами

ІІ тиждень

ТГ

Банк даних

 

ЛЮТИЙ

1

Вивчення якості надання освітніх послуг з предметів

За графіком

Адміністрація

Наказ

 

БЕРЕЗЕНЬ

1

Виявлення реального рівня кваліфікації педагогів, їхньої підготовленості до розв’язання інноваційних задач

Протягом місяця

Адміністрація, ТГ

Інформація

 

2

Вивчення психологічної готовності дітей дошкільного віку до навчання в школі

Березень-червень

Вчитель 4 класу

Інформація

 

3

Вивчення професійної спрямованості і провідних інтересів учнів 9-10-х класів

Протягом місяця

Кл.керівники

Інформація

 

4

Обробка та інтерпретація результатів діагностики особистісних можливостей учнів 9 класу

ІV тиждень

Кл.керівник

Результати

 

5

Проведення корекційних заходів за результатами діагностики у старшоклас-ників-тренінгу “Розвиток тимчасової перспективи і здатності до цілепокладання”

Березень-червень

Кл.керівники

Інформація

 

6

Здійснення психологічного коментування результатів вивчення психологічих особливостей учнів 9 класу

ІV тиждень

Кл.керівник, вчителі,

Рекомендації

 

КВІТЕНЬ

1

Здійснення з метою вивчення якості реалізації варіативної складової навчального плану

 

ІІІ тиждень

 

 

Адміністрація керівники МО

Аналіз

 

2

Надання учням 9,11кл.консультацій профорієнтаційного характеру.

Квітень-червень

Кл.керівники

Рекомендації

 

ТРАВЕНЬ

1

Проведення в системі моніторингу якості освіти учнів, контролю навчальних досягнень :

 • -  з укр. мови (3-11 кл.)
 • з математики (3-11 кл.)
 • зар.літ (6-11 кл.)

 

 

ІІ-ІІІ тиждень

Адміністрація керівники МО

І

Вхід на сайт
Пошук
Календар
«  Вересень 2020  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930
Архів записів
Друзі сайту